Tundra Tundra

(Ficción, Fantástico | 30´| Cuba | 2021) Ficción, Fantástico | 30´| Cuba | 2021

Mafifa Mafifa

(Documental autorreferencial | 77 | Cuba | 2021) Documental autorreferencial | 77 | Cuba | 2021

El Secadero El Secadero

(Ficción, cine negro | 28´| Cuba | 2018) Ficción, cine negro | 28´| Cuba | 2018

Umbra Umbra

(Documental autorreferencial | 10´| Cuba | 2021) Documental autorreferencial | 10´| Cuba | 2021